Historia Kościoła

Historia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

1744

Ks. John Wesley przewodniczy pierwszej konferencji dorocznej kaznodziejów metodystycznych w Londynie.

1773

Pierwsza konferencja doroczna północnoamerykańskich kaznodziejów metodystycznych we Filadelfii (Pensylwania). Trzy lata zanim Stany Zjednoczone ogłoszą niepodległość.

1784

Konferencja Bożonarodzeniowa w kaplicy Lovely Lane (Śliczna Droga) w Baltimore (Maryland) i oficjalne utworzenie Metodystycznego Kościoła Episkopalnego (ang. The Methodist Episcopal Church). Konferencji tej przewodniczył ks. superintendent Thomas Coke. Konferencja ta ordynowała na diakona i prezbitera oraz konsekrowała na biskupa ks. Franicisa Asbury’ego – pierwszego biskupa Metodystycznego Kościoła Episkopalnego.

1792

Konferencja Generalna Metodystycznego Kościoła Episkopalnego rozpoczyna cykl spotkań co cztery lata.

1800

Konferencja Generalna Metodystycznego Kościoła Episkopalnego publikuje list duszpasterski w sprawie zniesienia niewolnictwa (abolicjonizm wesleyański).

Ks. William Otterbein i ks. Martin Boehm tworzą Kościół Zjednoczonych Braci w Chrystusie (ang. The United Bretheren in Chrtist Church).

1803 / 1807

Pierwsza konferencja Stowarzyszenia Ewangelickiego (ang. The Evangelical Association) nakazuje biskupowi Jacobowi Albright’owi, aby jej przewodził.

1828

Metodystyczny Kościół Protestancki (ang. The Methodist Protestant Church) tworzy się z parafii, które opuszczają Metodystyczny Kościół Episkopalny z powodu kwestii zarządzania Kościołem.

1844

Południowy Metodystyczny Kościół Episkopalny (ang. The Methodist Episcopal Church, South) tworzy się z parafii, które opuszczają Metodystyczny Kościół Episkopalny z powodu kwestii zniesienia niewolnictwa.

1870

Pierwsi świeccy delegaci uczestnikami Konferencji Generalnej Południowego Metodystycznego Kościoła Episkopalnego.

1894

Zjednoczony Kościół Ewangelicki (ang. The United Evangelical Church) oficjalnie odrywa się od Stowarzyszenia Ewangelickiego.

1920

Amerykańska misja Południowego Metodystycznego Kościoła Episkopalnego przybywa do Polski. Pierwsze biuro misji w Hotelu Bristol (Bank Wschodni) w Warszawie.

1921

Misja Południowego Metodystycznego Kościoła Episkopalnego w Polsce nabywa budynek przy ul. Mokotowskiej 12 we Warszawie.

1922

Pierwsza Konferencja Doroczna misji Południowego Metodystycznego Kościoła Episkopalnego w Polsce i Wolnym Mieście Gdańsku obradująca we Warszawie.

Kościół Ewangelicki (ang. The Evangelical Church) powstaje w wyniku ponownego, choć nie pełnego, zjednoczenia Stowarzyszenia Ewangelickiego ze Zjednoczonym Kościołem Ewangelickim. Część parafii Kościoła Ewangelickiego tworzy Ewangelicki Kościół Kongregacjonalny (ang. The Evangelical Congregational Church).

1923

Zatwierdzenie statutu Polsko-Amerykańskiej Spółki Akcyjnej „Southern Trade” (Monitor Polski nr 151) – w angielskiej wersji protokołu Drugiej Konferencji Dorocznej misji Południowego Metodystycznego Kościoła Episkopalnego jako Southern Trading Company. Władze Drugiej Rzeczypospolitej nie uznały ewangelicko-metodystycznego wyznania i to pomimo interwencji polskich metodystów w Lidze Narodów w 1924 r.

1924

Ordynacja na diakona pierwszego polskiego duchownego ks. Piotra Zygmunta Władysława Dropiowskiego. Na prezbitera ordynowany został w 1928 r.

1938

Ks. prezbiter Konstanty Najder jako pierwszy Polak zostaje superintendentem okręgowym (w Okręgu Południowym). W 1941 r. zostaje superintendentem Kościoła Metodystycznego w Generalnej Guberni, a od 1945 r. superintendentem naczelnym Kościoła Metodystycznego w Polsce (do 1948 r.).

1939

Utworzenie Kościoła Metodystycznego (ang. The Methodist Church) poprzez połączenie Metodystycznego Kościoła Episkopalnego, Południowego Metodystycznego Kościoła Episkopalnego oraz Metodystycznego Kościoła Protestanckiego.

1946

Utworzenie Ewangelickiego Kościoła Zjednoczonych Braci (ang. The Evangelical United Bretheren Church) poprzez połączenie Kościoła Ewangelickiego i Kościoła Zjednoczonych Braci w Chrystusie.

1952

Konferencja Generalna Kościoła Metodystycznego powołuje obszar episkopalny Europy Środkowej i Południowej, który obejmuje także: Kościół Metodystyczny w Polsce.

1954

Pierwsze obrady Konferencji Centralnej obszaru episkopalnego Europy Środkowej i Południowej w Brukseli (Belgia).

1956

Kościół Metodystyczny oficjalnie przyznaje pełne duchowieństwo (prezbiterat) kobietom.

1968

Konferencja Zjednoczeniowa w Dallas i powstanie Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego (ang. The United Methodist Church) przez połączenie Kościoła Metodystycznego i Ewangelickiego Kościoła Zjednoczonych Braci.

W Niemczech powstaje Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (niem. Die Evangelisch-Methodistische Kirche / ang. The United Methodist Church) w wyniku połączenia Stowarzyszenia Ewangelickiego (niem. Die Evangelische Gemeinschaft) z Biskupim Kościołem Metodystycznym (niem. Die Bischoeflich-Methodistische Kirche).

Krzyż i płomienie oficjalnymi insygniami Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego.

Konsekracja pierwszego Afroamerykanina ks. Roy’a C. Nichols’a.

Konsekracja ks. Abela T. Muzorewa jako pierwszego rdzennego biskupa w Rodezji – późniejszego premiera Zimbabwe.

1969

Komitet Kobiet Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego rozpoczyna publikować magazyn Response.

1970

Ze względu na sytuację polityczną podzielono niemiecki obszar episkopalny na część wschodnią i zachodnią.

1972

Pierwsza Konferencja Generalna Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w Atlancie (Georgia).

Kontrowersyjne zmiany w tekście Księgi Dyscypliny (zwłaszcza w tekście Zasad Socjalnych) Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego.

Ordynacja pierwszej polskiej duchownej ewangelickiej i metodystycznej ks. Ewy Dolej.

1973

Organizacje kobiece Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego jednoczą się w ramach organizacji United Methodist Women (Zjednoczonych Metodystycznych Kobiet).

1974

Powstaje Ewangelickie Seminarium Teologiczne Garretta przez połączenie Seminarium Teologicznego Garretta (Kościół Metodystyczny) z Ewangelickim Seminarium Teologicznym (Ewangelicki Kościół Zjednoczonych Braci).

InfoServ oficjalnym serwisem informacyjnym Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego.

1976

Pierwsze dziesięć kobiet duchownych zostaje wybranych delegatkami na Konferencję Generalną.

Utworzono nową kategorię dla osób nieordynowanych – pastor miejscowy, którzy są upoważnieni do udzielania sakramentu Komunii Świętej w swojej parafii lub swoich parafiach.

1977

Utworzenie Fundacji Edukacji Teologicznej, aby wspierać studia doktoranckie osób duchownych.

Otwarcie Centrum Modlitewnego przez Wydawnictwo Wieczernika (The Upper Room).

1980

Konsekracja pierwszej kobiety ks. Marjorie Swank Matthews.

Powołanie Generalnej Komisji ds. Jedności Chrześcijan i Dialogu Międzyreligijnego.

1984

Uroczyste obchody jubileuszu 200-lecia Konferencji Bożonarodzeniowej, jaka odbyła się w 1784 roku w Baltimore i dała początek Metodystycznemu Kościołowi Episkopalnemu.

Konsekracja pierwszej Afroamerykanki ks. Leontine T.C. Kelly.

1986

Rada Biskupów Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego wydaje apel „W obronie stworzenia” przeciwko broni nuklearnej.

1987

Dom Wydawniczy Zjednoczonych Metodystów rozpoczyna publikować Studium Biblijne dla Uczniostwa.

1988

Konferencja Generalna aprobuje Kancjonał Zjednoczono-Metodystyczny, a także zatwierdza powstanie Uniwersytetu Afrykańskiego w Zimbabwe.

1989

Instytut Chautauqua (Nowy York), utworzony w 1874 roku jako miejsce dokształcania dla nauczycieli szkółek niedzielnych, został uznany za Narodowy Zabytek Historyczny.

1990

Ustanowienie Braterskiej Wspólnoty Stołu Pańskiego i Kazalnicy między Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w RP i Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym w RP. 

Pięćdziesiąt kobiet duchownych służy jako superintendentki okręgowe w Zjednoczonym Kościele Metodystycznym.

Ukazuje się pierwszy numer koreańskiego czasopisma Rodzina Zjednoczono-Metodystyczna.

1991

Kościół Metodystyczny w Polsce staje się Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym w RP.

1992

Otwarcie Uniwersytetu Afrykańskiego dla czterdziestu studentów z sześciu krajów.

Konferencja Generalna powołuje inicjatywę – Wspólnota Szalom – w odpowiedzi na zamieszki w Los Angeles.

Zatwierdzenie Księgi Uwielbienia Zjednoczono-Metodystycznej.

Zjednoczenie niemieckich obszarów episkopalnych w ramach Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Niemczech.

Rada Biskupów wyznacza bpa Ruedigera R. Minora, aby nadzorował obecność zjednoczono-metodystyczną w krajach byłego Związku Radzieckiego.

1994

Ustanowienie Wspólnoty Ołtarza i Ambony między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP i Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym w RP. 

1995

Powstanie Seminarium Teologicznego Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w Moskwie (Rosja).

UMC.org oficjalną stroną internetową Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego.

Zatwierdzenie oficjalnego stanowiska odnośnie sakramentu Chrztu Świętego – Przez wodę i Ducha.

1996

Utworzenie dwóch oddzielnych zgromadzeń duchownych dla diakonów i dla prezbiterów.

Utworzenie Komitetu Mężczyzn Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego.

Powołanie Ruchu Studentów Zjednoczono-Metodystycznych.

1997

Konferencja Centralna Europy Południowej i Środkowej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego / Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego przystępuje do Konkordii Leuenberskiej (od r. 2003 Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie).

1998

100-lecie metodyzmu na Filipinach.

2000

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP podpisuje Deklarację (siedmiu) Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia: Sakrament Chrztu Świętego znakiem jedności.

Delegatki i delegaci Konferencji Generalnej uczestniczą w akcie skruchy wyznając grzech rasizmu, który powodował podziały wśród północnoamerykańskich metodystów.

Uruchomienie Fundacji Edukacji Teologicznej dla krajów postkomunistycznych w celu wspierania szkolenia duchownych zjednoczono-metodystycznych.

Otwarcie Bałtyckiego Centrum Misyjnego w Tallinie (Estonia) w celu szkolenia przywódców kościelnych dla krajów byłego Związku Radzieckiego.

2001

Po aktach terrorystycznych 11 września Zjednoczony Kościół Metodystyczny przez trzy miesiące prowadził kampanię billboardową o treści „Strach nie jest jedyną siłą działającą obecnie na świecie”. Kampanię obejrzało ponad 600 000 osób.

30 listopada Zjednoczony Kościół Metodystyczny udzielił pomocy poszkodowanym w wyniku ataków terrorystycznych 11 września – w wielkości 22,3 miliona dolarów USA – w ramach akcji „Miłość w środku tragedii”.

Rada Sądownicza orzeka, że konferencje centralne mogą dostosowywać zapisy części jurysdycznej Księgi Dyscypliny przy zachowaniu spraw chronionych przez Konstytucję Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego.

2002

Borys Trajkovski, kaznodzieja metodystyczny, prezydent Republiki Macedonii, otrzymuje Pokojową Nagrodę Światowej Rady Metodystycznej.

2003

Uroczyste obchody jubileuszu 300-lecia urodzin ks. Johna Wesleya.

2004

Konferencja Generalna zatwierdza oficjalne stanowisko odnośnie sakramentu Komunii Świętej – Ta Święta Tajemnica.

Generalna Rada Służb zostaje zastąpiona przez „Stół Połączeniowy” (The Connectionale Table).

Konferencja Generalna zatwierdza inicjatywę emerytalną dla duchownych konferencji centralnych.

Utworzenie pierwszej zjednoczono-metodystycznej parafii w Mongolii.

2005

Konsekracja pierwszej kobiety z konferencji centralnych ks. Rosemarie Wenner (Niemcy).

Uruchomienie pierwszej rozgłośni zjednoczono-metodystycznej w Afryce (Liberia).

Zjednoczony Kościół Metodystyczny udziela pomocy – w wielkości 70 milionów dolarów USA – osobom poszkodowanym w wyniku aktywności huraganu Katrina.

2006

Światowa Rada Metodystyczna podpisuje Wspólną Deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu z 1999 r. (obecnie Deklarację ratyfikowały 4 wyznania).

2008

Konsekracja pierwszej Afrykanki ks. Joaquina Filipe Nhanala.

Przemowa zjednoczono-metodystki Ellen Johnson Sirleaf podczas obrad Konferencji Generalnej – pierwszej afrykańskiej prezydentki (Liberia).

2009

Uruchomienie rozgłośni radiowej w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej – Głos Nadziei.

2010

Zjednoczony Kościół Metodystyczny udziela pomocy poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti – w wielkości 45 milionów dolarów USA.

2012

Konferencja Generalna świętuje pełną komunię z Kościołami afroamerykańskimi.

Delegatki i delegaci Konferencji Generalnej uczestniczą w akcie skruchy w celu uzdrowienia więzi z rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej.

2015

Afrykańska sieć zjednoczono-metodystycznych rozgłośni radiowych (Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kongo, Angola) nadaje audycje w języku francuskim, angielskim i portugalskim.

2016

Zaplanowanie utworzenia pięciu nowych obszarów episkopalnych w Afryce i konsekracja nowych biskupów w roku 2020.

N. Oswald Tweh Sr. (Liberia) pierwszym przewodniczącym Rady Sądownictwa z poza USA.

Konferencja Generalna upoważnia Radę Biskupów do powołania specjalnej Komisji „Droga Naprzód”.

2017

Rada Biskupów wyznacza termin nadzwyczajnej Konferencji Generalnej, jaka odbędzie się 23-26 lutego 2019 r. w Saint Louis (Missouri).

Ordynacja na diakona drugiej polskiej duchownej ewangelicko-metodystycznej ks. diakon Moniki Zuber.

2018

Uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego.

Uroczyste obchody 100-lecia urodzin i 5-lecia śmierci Nelsona Rolihlahly Mandeli. 

2019

Nadzwyczajna Konferencja Generalna Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w Saint Louis (Missouri).

Ordynacja na prezbitera drugiej polskiej duchownej ewangelicko-metodystycznej ks. prezbiter Moniki Zuber.

 

Reklama