Jubileusz 100lecia Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku 2020.02.03 oraz spotkanie noworoczne w Sopocie 2020.02.04